Bewustwording is niet zo maar een kreet van deze tijd. Bewustwording is belangrijk voor iedereen. Het creëert de mogelijkheid tot het maken van keuzes, wat weer resulteert in meer ruimte voor jezelf, helderheid en een gevoel van vrijheid.

Lees meer